Pancierové podlahy

predstavujú najčastejšie realizovaný druh priemyselných podláh. Povrch týchto podláh sa zušľachťuje cementovými vsypmi, ktoré sa aplikujú na čerstvú betónovú podlahu a následne sa upravuje strojným hladením.

Epoxidové podlahy

majú dlhú životnosť, ľahko sa udržujú, dobre znášajú chemické aj mechanické zaťaženie. Liata podlaha je vhodná do výrobných hál a skladov, v súkromnom sektore je možné ľahko zhotoviť liatu podlahu do garáže, prípadne kreatívnu podlahu v interiéri domu alebo obchodných priestoroch.

Metličkové úpravy

strojovo prehladená s finálnou protišmykovou úpravou. Takýto typ úpravy je vhodný najmä na vonkajšie plochy, parkoviská, príjazdové cesty, chodníky

Kamenné koberce

Kamenný koberec v sebe integruje kameň ako stavebný materiál, ktorý nás sprevádza celými dejinami ľudstva a zároveň najnovšie trendy vo vývoji stavebných materiálov – transparentné reakčné živice. Špecifickosť kamenného koberca oproti klasickým liatym podlahám je daná veľkosťou použitého kameniva a transparentnosťou použitej živice.

O SPOLOČNOSTIBOPE PLUS s.r.o.

Spoločnosť BOPE PLUS s.r.o. sa zaoberá zhotovovaním priemyselných podláh už od roku 2010. Od jej vzniku bolo našim základným cieľom dodávať kvalitu. Prevažujúcou podnikateľskou činnosťou spoločnosti sú stavebné práce, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, vo väčšine tvorba priemyselných podláh. Zámerom zakladateľov spoločnosti bolo nadviazať na predošlé bohaté poznatky a skúsenosti pri realizáciách priemyselných podláh a pružne reagovať na špecifické požiadavky domáceho a zahraničného trhu, uspokojiť ich svojim profesionálnym prístupom, odbornou špecializáciou a najmä maximálnou kvalitou realizovaných priemyselných podláh.

Základnou našou filozofiou je dodávať kvalitné priemyselné podlahy komplexne. 

0123456789001234567890+

rokov praxe

012345678900123456789001234567890+

zrealizovaných projektov

012345678900123456789001234567890%

spokojných klientov

Ponuka kvalitných služieb

Pancierové podlahy

najčastejšie realizovaný druh priemyselných podláh. Povrch sa zušľachťuje cementovými vsypmi a strojovým hladením.

Epoxidové podlahy

majú dlhú životnosť a dobre znášajú zaťaženie.  Sú vhodné do výrobných hál a skladov, alebo garáži či interiéri.

Metličkové úpravy

Takýto typ úpravy je vhodný najmä na vonkajšie plochy, parkoviská, príjazdové cesty, chodníky.

Kamenné koberce

Špecifickosť  oproti liatym podlahám je veľkosťou kameniva a transparentnosťou použitej živice.

DOKONČENÉ PROJEKTYNajnovšie realizácie